Paraqitja 1 - 20 e 386 rezultateve. Faqja: 1 prej 20
# Emri Prejardhja Domethënia Gjinia Ruaj

1 Daeka Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. F
2 Daekë Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. F
3 Dafina Shqiptare Fjalë e shqipes. F
4 Dafinë Shqiptare Fjalë e shqipes. F
5 Dafinore Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
6 Dafinorja Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
7 Dajka Shqiptare Emër i moçëm. F
8 Dajkë Shqiptare Emër i moçëm. F
9 Dajtina Shqiptare Nga një emër vendi. F

10 Dajtinë Shqiptare Nga një emër vendi. F
11 Dajza Shqiptare Nga një emër vendi. F
12 Dajzë Shqiptare Nga një emër vendi. F
13 Daka Shqiptare Nga një emër i moçëm. F
14 Dakë Shqiptare Nga një emër i moçëm. F
15 Daksimi Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. F
16 Daksimia Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. F
17 Dalina Shqiptare Nga një emër i moçëm. F
18 Dalinë Shqiptare Nga një emër i moçëm. F
19 Dallendyshe Shqiptare Fjalë e shqipes. F
20 Dallendyshja Shqiptare Fjalë e shqipes. F

Kërko në mënyrë alfabetike