Paraqitja 1 - 20 e 44 rezultateve. Faqja: 1 prej 3
# Emri Prejardhja Domethënia Gjinia Ruaj

1 Cakula Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
2 Cakulë Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
3 Cala Shqiptare Emër i moçëm. F
4 Calë Shqiptare Emër i moçëm. F
5 Calina Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
6 Calinë Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
7 Cama Shqiptare Emër i moçëm. F
8 Camë Shqiptare Emër i moçëm. F
9 Cara Shqiptare Emër i moçëm. F

10 Carë Shqiptare Emër i moçëm. F
11 Ceda Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
12 Cedër Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
13 Cela Shqiptare Emër i moçëm. F
14 Celë Shqiptare Emër i moçëm. F
15 Celina Shqiptare Nga një emër vendi. F
16 Celinë Shqiptare Nga një emër vendi. F
17 Ceme Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
18 Cemja Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
19 Cemtare Shqiptare Emër i moçëm. F
20 Cemtarja Shqiptare Emër i moçëm. F

Kërko në mënyrë alfabetike