Paraqitja 1 - 20 e 111 rezultateve. Faqja: 1 prej 6
# Emri Prejardhja Domethënia Gjinia Ruaj

1 Badër Shqiptare Fjalë e shqipes. F
2 Badra Shqiptare Fjalë e shqipes. F
3 Baezë Shqiptare Nja një emër njeriu, Ilir. F
4 Baezo Shqiptare Nja një emër njeriu, Ilir. F
5 Bajame Shqiptare Fjalë e shqipes. F
6 Bajamja Shqiptare Fjalë e shqipes. F
7 Bajuka Shqiptare Fjalë e shqipes. F
8 Bajukë Shqiptare Fjalë e shqipes. F
9 Bajula Shqiptare Nja një emër njeriu, Ilir. F

10 Bajulë Shqiptare Nja një emër njeriu, Ilir. F
11 Bakushe Shqiptare Fjalë e shqipes. F
12 Bakushja Shqiptare Fjalë e shqipes. F
13 Balada Shqiptare Fjalë e shqipes. F
14 Baladë Shqiptare Fjalë e shqipes. F
15 Balakrosi Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
16 Balera Shqiptare EmWr i moçëm. F
17 Balerë Shqiptare Emër i moçëm. F
18 Baleta Shqiptare Fjalë e shqipes. F
19 Baletë Shqiptare Fjalë e shqipes. F
20 Balina Shqiptare Emër i moçëm. F

Kërko në mënyrë alfabetike