Paraqitja 1 - 20 e 601 rezultateve. Faqja: 1 prej 31
# Emri Prejardhja Domethënia Gjinia Ruaj

1 Abetare Shqiptare Fjalë e shqipes. F
2 Adamata Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
3 Adamatë Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
4 Adana Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
5 Adanë Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
6 Adanira Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
7 Adanirë Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
8 Ade Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
9 Adea Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F

10 Adhurime Shqiptare Fjalë e shqipes. F
11 Adhurina Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
12 Adhurinë Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
13 Adhuroshe Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
14 Adhuroshja Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. F
15 Admeta Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
16 Admetë Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. F
17 Admirime Shqiptare Fjalë e shqipes. F
18 Admirore Shqiptare Fjalë e shqipes. F
19 Admirushe Shqiptare Fjalë e shqipes. F
20 Adriana Shqiptare Nga një emër vendi. F

Kërko në mënyrë alfabetike