Paraqitja 1 - 20 e 504 rezultateve. Faqja: 1 prej 26
# Emri Prejardhja Domethënia Gjinia Ruaj

1 Dabal Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M
2 Dabali Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M
3 Dadan Shqiptare Emër i moçëm. M
4 Dadani Shqiptare Emër i moçëm. M
5 Daejk Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M
6 Daejku Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M
7 Daetor Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M
8 Daetori Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M
9 Dajt Shqiptare Emër vendi. M

10 Dajtar Shqiptare Nga një emër vendi. M
11 Dajtari Shqiptare Nga një emër vendi. M
12 Dajti Shqiptare Emër vendi M
13 Dalin Shqiptare Emër i moçëm. M
14 Dalini Shqiptare Emër i moçëm. M
15 Daljan Shqiptare Emër i moçëm. M
16 Daljani Shqiptare Emër i moçëm. M
17 Dallkid Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M
18 Dallkidi Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M
19 Dalmaj Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M
20 Dalmaji Shqiptare Nga një emër njeriu, Ilir. M

Kërko në mënyrë alfabetike