Paraqitja 1 - 20 e 50 rezultateve. Faqja: 1 prej 3
# Emri Prejardhja Domethënia Gjinia Ruaj

1 Cakol Shqiptare Nga një emër vendi. M
2 Cakoli Shqiptare Nga një emër vendi. M
3 Cal Shqiptare Emër i moçëm. M
4 Cali Shqiptare Emër i moçëm. M
5 Calik Shqiptare Nga një fjalë shqipe. M
6 Caliku Shqiptare Nga një fjalë shqipe. M
7 Cam Shqiptare Emër i moçëm. M
8 Cami Shqiptare Emër i moçëm. M
9 Camjan Shqiptare Nga një emër i moçëm. M

10 Camjani Shqiptare Nga një emër i moçëm. M
11 Caran Shqiptare Fjalë e shqipes. M
12 Carani Shqiptare Fjalë e shqipes. M
13 Cel Shqiptare Emër i moçëm. M
14 Celi Shqiptare Emër i moçëm. M
15 Celush Shqiptare Nga një emër i moçëm. M
16 Celushi Shqiptare Nga një emër i moçëm. M
17 Cem Shqiptare Fjalë e shqipes. M
18 Cemi Shqiptare Fjalë e shqipes. M
19 Cemtar Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. M
20 Cemtari Shqiptare Nga një fjalë e shqipes. M

Kërko në mënyrë alfabetike