Paraqitja 1 - 20 e 638 rezultateve. Faqja: 1 prej 32
# Emri Prejardhja Domethënia Gjinia Ruaj

1 Bacol Shqiptare Emër i moçëm. M
2 Bacoli Shqiptare Emër i moçëm. M
3 Baedar Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
4 Baedari Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
5 Baez Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
6 Baezi Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
7 Bajuk Shqiptare Emër i moçëm. M
8 Bajuku Shqiptare Emër i moçëm. M
9 Balajdrat Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M

10 Balajdrati Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
11 Balakros Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
12 Balan Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
13 Balani Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
14 Balater Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
15 Balateri Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
16 Balazer Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
17 Balazeri Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
18 Baledon Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
19 Baledoni Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
20 Baliahi Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M

Kërko në mënyrë alfabetike