Paraqitja 1 - 20 e 304 rezultateve. Faqja: 1 prej 16
# Emri Prejardhja Domethënia Gjinia Ruaj

1 Adamat Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
2 Adan Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
3 Aderim Shqiptare Fjalë e shqipes. M
4 Adhurim Shqiptare Fjalë e shqipes. M
5 Admet Shqiptare Emër ilir. M
6 Admirim Shqiptare Fjalë e shqipes. M
7 Admiror Shqiptare Fjalë e shqipes. M
8 Adomat Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
9 Adrian Shqiptare Nga njè emër njeriu, ilir. M

10 Adriatik Shqiptare Nga një emër vendi. M
11 Aetor Shqiptare Emër ilir. M
12 Afrim Shqiptare Fjalë e shqipes. M
13 Afrimtar Shqiptare Fjalë e shqipes. M
14 Afron Shqiptare Fjalë e shqipes. M
15 Ag Shqiptare Fjalë e shqipes. M
16 Agbardh Shqiptare Nga një fjalë shqipe. M
17 Ager Shqiptare Nga një emër njeriu, ilir. M
18 Agim Shqiptare Fjalë e shqipes. M
19 Agimor Shqiptare Fjalë e shqipes. M
20 Agimtar Shqiptare Fjalë e shqipes. M

Kërko në mënyrë alfabetike